Familjepaketet – borrad brunn
1925 kr

Om

Mikrolabs familjepaket för borrad brunn omfattar livsmedelsverkets riktlinjer för normalkontroll och innehåller alla analyser, både mikrobiologiska och kemiska, som behövs för en normalkontroll av en borrad brunn. I paketet för borrad brunn ingår dessutom ett urval av viktiga tungmetaller (arsenik, uran och bly) samt test av radon som kan förekomma i bergsborrade brunnar.

Detaljerad beskrivning

Borrad brunn

Mikrolabs familjepaket för borrad brunn omfattar livsmedelsverkets riktlinjer för normalkontroll och innehåller alla analyser, både mikrobiologiska och kemiska, som behövs för en normalkontroll av en borrad brunn. I paketet för borrad brunn ingår dessutom ett urval av viktiga tungmetaller (arsenik, uran och bly) samt test av radon som kan förekomma i bergsborrade brunnar.

Radon

När du tar ditt dricksvatten från bergborrade brunnar finns risk att ha förhöjda radonhalter. Vid förhöjda halter finns risk för hälsoeffekter och vattnet bör då inte användas till dryck eller livsmedelshantering. Om förhöjda radonhalter förekommer i vattnet finns även risk för hälsoeffekter vid inandning av radonhaltig luft vid dusch och bad. Radon från vatten tillsammans med markradon och/eller radon från byggnadsmaterial kan ge höga halter i bostadsluften.

Paketets omfattning:

  • Fysikaliska/kemiska Analyser: COD(Mn),konduktivitet, pH, alkalinitet, turbiditet, färg
    • Anjoner: Fluorid, Nitrat, Klorid, Sulfat
    • Närsalter: Ammonium, Nitrit, Fosfat
    • Metaller: Järn, Kalcium, Kalium, Koppar, Magnesium, Mangan, Natrium, Hårdhet (total), Arsenik, Bly, Uran
  • Radon
  • Mikrobiologiska analyser: Odlingsbara mikroorganismer vid 22°C (3 dygn), Escherichia coli, Koliforma bakterier

Mikrolab Stockholm AB

Mikrolab erbjuder ett brett sortiment av ackrediterade mikrobiologiska analyser av vattenprover. Rent färskt dricksvatten är nödvändigt för oss människor men det är också nödvändigt att kontrollera vatten från andra delar av dess kretslopp. Vi utför analyser på allt från dricksvatten till badvatten.

Mikrolab har bedrivit analysverksamhet inom läkemedel läkemedel- och medicintekniska industrierna sedan 1974 där extremt fokus ligger på kvalité och framförallt att göra rätt. Mikrolab erbjuder, snabba, kostnadseffektiva analyser med stort fokus på kvalité både avseende diagnostiken men också på arbetet runt omkring.

Kontaktinformation

Mikrolab Stockholm AB
556794-2171
Tel: 08-297900
Fredrik Johansson
info@vattenprovtagning.se
Tel: 08-297900